PROGRAM PRAVIDELNÉHO INVESTOVANIA

„AKO predčasne splatiť HYPOTEKÁRNY ÚVER a ušetriť na jeho preplatení a úrokoch“

PONÚKAME RIEŠENIA, produkt si vyberáte Vy

Ako ušetriť na hypotekárnom úvere?

Rozmýšľali ste aj nad inými možnosťami, ako len refinancovanie, ktoré sa nie vždy oplatí…

Tento materiál slúži ako ilustratívny príklad, ako možno ušetriť na preplatení a úrokoch, ktoré sú spojené
s financovaním formou hypotekárneho úveru.

Pri vzorovom príklade vychádzame z priemerných údajov.

Na základe uvedeného príkladu je možné vyplatiť hypotekárny úver v skoršom termíne a zbaviť tak rodinný rozpočet záťaže,
ktorú tento záväzok predstavuje.

Pripravte sa už dnes tak, aby ste nemuseli obmedzovať svoj životný štandard.

STANOVENÉ CIELE

Predčasné splatenie hypotekárneho úveru po 20 rokoch.
Úspora finančných prostriedkov
Nižšie preplatenie na úrokoch

Vzorový príklad riešenia

HYPOTEKÁRNY ÚVER
parametre produktu

Výška hypotekárneho úveru:   75 000 €
Úroková sadzba (p.a.):                      1,5 %
Doba splatnosti:                           30 rokov
Mesačná splátka:                          258,84 €

Celková splatená suma:      93 182 €
Celkové preplatenie:            18 182 €

Zjednodušený splátkový kalendár

prehľad zostatkov po jednotlivých rokoch

STAV HYPOTEKÁRNEHO ÚVERU PO 20 ROKOCH

Výška uhradených splátok: 62 122 €

 

Peňažné prostriedky potrebné na predčasné splatenie úveru:

28 827 €

Vyššie uvedená suma predstavuje čiastku, ktorú je potrebné mať pripravenú k predčasnému splateniu
hypotekárneho úveru zo vzorového príkladu.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že dosiahnutie tejto sumy je nereálne.

Ukážeme Vám ale jednu z možností, ako túto sumu postupne akumulovať a ušetriť na hypotekárnom úvere peňažné prostriedky.

Program PRAVIDELNÉHO INVESTOVANIA
požadované parametre produktu

Výška mesačnej investície:       70,13 €
Predpokladaný výnos (p.a.):          5 %
Investičný horizont:                 20 rokov

Suma vlastných vkladov:         16 831 €

Predpokladaná hodnota investície
28 827 €

Kalkulácia a porovnanie VÝSLEDNEJ ÚSPORY

Samotný hypotekárny úver

Výška hypotekárneho úveru:       75 000 €
Doba splatnosti:                                30 rokov
Celková splatená suma úveru:     93 182 €

Celkové preplatenie       18 182 €

Hypotéka v kombinácii s programom pravidelného investovania

Výška hypotekárneho úveru:       75 000 €
Predčasné splatenie úveru:   po 20 rokoch

Celková suma uhradených splátok úveru po 20 r.:
62 122 €

Suma vlastných vkladov
(program investovania 20 r.):
16 831 €

Celkové uhradené splátky a vlastné vklady
(20 rokov):

78 953 €

CELKOVÁ ÚSPORA       14 229 €

Uvedená kalkulácia slúži ako ilustratívny príklad, aké jednoduché je pripraviť si postupne kapitál potrebný na predčasné splatenie hypotekárneho úveru.

Prečo teda nevyužiť túto možnosť a ušetriť tak niekoľko tisíc eur.

JEDNOTLIVÉ RIEŠENIA VÁM PRIPRAVÍME PODĽA VAŠEJ KONKRÉTNEJ SITUÁCIE

Neváhajte sa nám ozvať na bezplatnú konzultáciu

Prečo využiť práve naše služby?

  • prepočítame Vám výšku hypotéky
  • zostavíme Vám plán a parametre programu pravidelného investovania
  • namodelujeme Vám možnosti predčasného splatenia hypotéky podľa požiadaviek
  • predstavíme Vám aktuálne možnosti jednotlivých programov pravidelného investovania
  • zabezpečíme Vám individuálny servis k jednotlivým produktom
  • poskytneme Vám informácie o ďalších možnostiach ako ušetriť
  • pomôžeme Vám pri tvorbe Vášho finančného plánu

PONÚKAME RIEŠENIA, produkt si vyberáte VY

AJ VY CHCETE UŠETRIŤ NA HYPOTÉKE A VYUŽIŤ RADŠEJ FINANCIE PRE SEBA A SVOJU RODINU?

KONTAKTUJTE NÁS, VIEME AKO NA TO

UPOZORNENIE: S investíciou je spojené riziko. Uvedené zhodnotenie je iba orientačné a nie je garantované. Hodnota investície môže rovnako rásť ako aj klesať. Investícia do podielových fondov v sebe obsahuje riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosu z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Na hodnotu investície môžu vplývať aj zmeny devízových kurzov a zmeny úrokových sadzieb. Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Predčasné ukončenie programu pravidelného investovania môže mať negatívny vplyv na očakávaný výnos portfólia. Tento dokument má výlučne informatívny charakter a jeho účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie. Klienti spoločnosti sa môžu oboznámiť s prospektami a štatútmi podielových fondov v sídle spoločnosti ako aj u zmluvných partnerov spoločnosti.

Tiež Vás môže zaujímať

FINANČNÉ PLÁNOVANIE

FINANCOVANIE BÝVANIA

Share This