ZABEZPEČENIE DETÍ

Jednoduchší štart do života pre deti

PONÚKAME RIEŠENIA, produkt si vyberáte Vy

Najkrajšia udalosť pre rodičov je príchod dieťaťa. Okrem starostlivej výchovy chcú rodičia zabezpečiť  aj finančnú budúcnosť svojho potomka.

Postupne ako deti rastú, zvyšujú sa nároky a hlavne výdavky na ich starostlivosť. Nie nadarmo sa hovorí „malé deti, malé starosti, veľké deti, veľké starosti“.  Okrem bežných výdavkov tvoria najvyššiu položku náklady na štúdium. Trh práce kladie v súčasnej dobe vysoké požiadavky na odborné zručnosti a vzdelanie. Výdavky na štúdium  môžu rodičov stáť aj niekoľko tisíc eur ročne.

Prečo je dôležité myslieť dopredu a začať sa pripravovať na obdobie štúdia už pri narodení dieťaťa?

Prečo je dôležité myslieť dopredu a začať sa pripravovať na obdobie štúdia už pri narodení dieťaťa?

Študijný materiál, cestovné, ubytovanie, strava, oblečenie, stáže na zahraničných univerzitách, odborné kurzy a certifikáty. Všetky tieto položky môžu výrazne zaťažiť rodinný rozpočet. A práve tieto neúmerne veľké výdavky sú veľakrát faktorom, prečo nevieme svojim deťom poskytnúť túto možnosť vzdelávania sa a získania potrebnej kvalifikácie.

Tzv. „štartovací balíček“ nemusí byť využitý len na zabezpečenie vzdelania.

Okrem prípravy prostriedkov na štúdium môže mať finančné zabezpečenie našich detí v budúcnosti aj ďalší zásadný význam. Napríklad ako istota a zázemie po opustení rodičovského domu, pri hľadaní si prvého bývania, či novej práce.

Už plánujete finančnú budúcnosť svojich detí?  Viete aké je najvýhodnejšie riešenie práve pre vás?

AJ VY CHCETE MAŤ PRIPRAVENÉ OPTIMÁLNE ÚSPORY PRE VAŠE DETI ?

KONTAKTUJTE NÁS, VIEME AKO NA TO

Tiež Vás môže zaujímať

FINANCOVANIE BÝVANIA

FINANČNÉ PLÁNOVANIE

ZABEZPEČENIE DODATOČNÉHO DÔCHODKU

Share This