PROGRAM PRAVIDELNÉHO INVESTOVANIA
„Optimálny dôchodok“
PONÚKAME RIEŠENIA, produkt si vyberáte Vy
Prečo si založiť program „Optimálny dôchodok“?

Na základe programu pravidelného investovania môžete pre seba pripraviť finančné prostriedky na obdobie dôchodku.
Takto získané peniaze Vám môžu nahradiť rozdiel medzi
príjmom, ktorý ste poberali počas produktívnej činnosti a príjmom,
ktorý budete poberať v podobe dôchodku.

Pri odchode do dôchodku sa môže
Váš príjem výrazne znížiť.

Pripravte si už dnes rezervu tak, aby ste nemuseli obmedzovať svoj životný štandard.
Odporúčaný investičný horizont: 20 – 30 rokov

Na výber 3 základné investičné stratégie:

konzervatívna         vyvážená         dynamická

Možnosť nastavenia stabilizačnej fázy na ochranu zhodnotených financií v posledných rokoch pravidelného investovania
ZÁKLADNÉ BALÍKY

Dôchodok 35

Pravidelná platba:                 35 €

Časový interval:              mesačne

Investičný horizont:      30 rokov

Stratégia:                      dynamická

Predpokladané priemerné zhodnotenie
6 % p.a.

Suma vlastných vkladov:       12 600 €

Ilustratívna hodnota investície

35 158 €

Doba výplaty v rokoch:           10 rokov

Frekvencia výplaty renty:       mesačne

Predpokladaná mesačná renta

293 €

 

Dôchodok 55

Pravidelná platba:                 55 €

Časový interval:              mesačne

Investičný horizont:      30 rokov

Stratégia:                      dynamická

Predpokladané priemerné zhodnotenie
6 % p.a.

Suma vlastných vkladov:      19 800 €

Ilustratívna hodnota investície

55 248 €

Doba výplaty v rokoch:           10 rokov

Frekvencia výplaty renty:       mesačne

Predpokladaná mesačná renta

460 €

 

Dôchodok 85

Pravidelná platba:                  85 €

Časový interval:              mesačne

Investičný horizont:      30 rokov

Stratégia:                      dynamická

Predpokladané priemerné zhodnotenie
6 % p.a.

Suma vlastných vkladov:      30 600 €

Ilustratívna hodnota investície

85 384 €

Doba výplaty v rokoch:           10 rokov

Frekvencia výplaty renty:       mesačne

Predpokladaná mesačná renta

712 €

 

Uvedené balíky slúžia ako ilustratívny príklad, aké jednoduché je pripraviť si postupne kapitál potrebný na zachovanie životnej úrovne aj v dôchodkovom veku.

JEDNOTLIVÉ RIEŠENIA VÁM PRIPRAVÍME PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK

Neváhajte sa nám ozvať na bezplatnú konzultáciu
Prečo investovať práve s nami?
  • pripravíme Vám portfólio presne na mieru
  • optimálne Vám nastavíme rozloženie Vašej investície
  • ponúkame Vám bezplatný proaktívny servis
  • bezplatné konzultácie a poradenstvo pri tvorbe finančného plánu
  • pomoc pri výbere vhodných investičných stratégií na realizáciu Vašich cieľov
PONÚKAME RIEŠENIA, produkt si vyberáte VY
AJ VY CHCETE MAŤ OPTIMÁLNE NASTAVENÝ DÔCHODKOVÝ PROGRAM?
KONTAKTUJTE NÁS, VIEME AKO NA TO

UPOZORNENIE: S investíciou je spojené riziko. Uvedené zhodnotenie je iba orientačné a nie je garantované. Hodnota investície môže rovnako rásť ako aj klesať. Investícia do podielových fondov v sebe obsahuje riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosu z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Na hodnotu investície môžu vplývať aj zmeny devízových kurzov a zmeny úrokových sadzieb. Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Predčasné ukončenie programu pravidelného investovania môže mať negatívny vplyv na očakávaný výnos portfólia. Tento dokument má výlučne informatívny charakter a jeho účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie. Klienti spoločnosti sa môžu oboznámiť s prospektami a štatútmi podielových fondov v sídle spoločnosti ako aj u zmluvných partnerov spoločnosti.
Tiež Vás môže zaujímať
FINANČNÉ PLÁNOVANIE
FINANCOVANIE BÝVANIA
Share This