OCHRANA HODNOTY FINANCIÍ

Prečo chrániť svoje peniaze?

PONÚKAME RIEŠENIA, produkt si vyberáte Vy

Doba, kedy naši starí rodičia odkladali svoje celoživotné úspory pod vankúš, alebo do nejakého džbána niekde na skrinke, je už dávno preč. V dnešnej dobe by takáto ochrana finančných prostriedkov, s cieľom vytvoriť si rezervu do budúcna, nemala požadovaný účinok. Keď sa pozrieme na to, ako rýchlo sa svet mení, uvedomíme si, že aj nároky na zachovanie hodnoty našich peňazí neustále rastú.

Jeden z najvýraznejších a najdiskutovanejších vplyvov, ktorý ovplyvňuje naše financie, je inflácia. Či už si to chceme alebo nechceme priznať, práve inflácia je hlavný požierač našich úspor. Vzhľadom na súčasné nastavenie ekonomického systému, ktorého udržanie a chod si vyžaduje neustály ekonomický rast a dosahovanie pozitívnych čísel, je inflácia jedným z javov, ktorý je pre tieto procesy priam nevyhnutný. Preto ak chceme ako spoločnosť ekonomicky rásť, musíme počítať aj s infláciou a jej tichým vplyvom na naše peniaze.

Okrem inflácie existujú v súčasnosti aj iné hrozby, ktorých vplyv sa môže, ale aj nemusí na našich úsporách prejaviť.

Okrem inflácie existujú v súčasnosti aj iné hrozby, ktorých vplyv sa môže, ale aj nemusí na našich úsporách prejaviť.

Pozrime sa na dnešný fenomén zadlžovania sa a s ním spojené úročenie. Aj tento proces môžeme považovať v určitej miere za jeden z vplyvov, ktorý ovplyvňuje naše financie. Počítali ste si už, o koľko peňazí ste prišli, kým ste splatili svoju hypotéku alebo nejakú inú pôžičku? Čo všetko ste si mohli za tieto peniaze kúpiť, keby ste ich pred týmto procesom ochránili? Je veľmi náročné mať v súčasnosti popredu pripravený kapitál na kúpu nehnuteľnosti alebo iných potrieb.

Prečo si nepripraviť dostatočný kapitál, aby boli naše záväzky čo najnižšie?

Prečo sa nepripraviť dopredu na čo najrýchlejšie vyplatenie svojich záväzkov? Akú sumu peňazí by ste si vedeli týmto spôsobom ušetriť do budúcna?

Ďalšími hrozbami, ktoré môžu výrazne ovplyvniť naše financie sú obdobia politickej nestability či rôznych konfliktov.  Práve takéto udalosti sú spojené so situáciami, kedy peniaze strácajú svoju hodnotu a ich kúpna sila sa výrazne znižuje. Aj pre tieto prípady je potrebné pripraviť sa a mať zabezpečenú likvidnú rezervu.

Počítali ste si už, o koľko peňazí ste prišli, kým ste splatili svoju hypotéku alebo nejakú inú pôžičku? Čo všetko ste si mohli za tieto peniaze kúpiť, keby ste ich pred týmto procesom ochránili?

Na záver netreba zabúdať aj na menové a politické riziká. Síce máme ochranu a istoty v podobe štátu, ale niekedy je potrebné spoliehať sa aj sám na seba. Napríklad v roku 1953 nastala menová reforma, kedy bol pomer výmeny hotovosti 5:1 a v prípade vkladov v bankách bol tento pomer 50:1. Ďalej napríklad v roku 1990 došlo k devalvovaniu koruny a tak k zníženiu jej kúpnej sily. Ale netreba ísť ďaleko do minulosti. V roku 2013 došlo na Cypre k zdaneniu vkladov obyvateľstva uložených v banke 20 percentami. A to je len pár príkladov z dávnej, ale aj blízkej minulosti, kedy prešli naše peniaze práve menovými a politickými zmenami.

Samozrejme, existuje omnoho viac dôvodov  prečo ochraňovať svoje financie a úspory. Prečo teda nechávať všetko na náhodu, keď sa môžeme pripraviť na tieto situácie dopredu?

AJ VY CHCETE MAŤ OPTIMÁLNE CHRÁNENÉ ÚSPORY?

KONTAKTUJTE NÁS, VIEME AKO NA TO

Tiež Vás môže zaujímať

FINANČNÉ PLÁNOVANIE

FINANCOVANIE BÝVANIA

Share This