ZABEZPEČENIE DODATOČNÉHO DÔCHODKU

Príprava na dôchodok

PONÚKAME RIEŠENIA, produkt si vyberáte Vy

Dôchodok je životná etapa, kedy sa končí produktívny vek a začína sa obdobie, ktoré by si mal každý užiť podľa svojich predstáv.

Realita je častokrát odlišná, pretože súčasné dôchodky  nepokryjú všetky finančné  potreby dôchodcov a navyše aj dôchodkový vek sa neustále predlžuje.

Podľa pripravenosti na obdobie dôchodku môžeme ľudí rozdeliť do dvoch skupín. Prvou skupinou sú ľudia v produktívnom veku medzi 18. – 40. rokom. Ich hlavnou prioritou je najmä budovanie kariéry a zabezpečenie rodiny. Dôchodkový vek je v časovom horizonte pre nich ďaleká budúcnosť, preto sa ním mnohí detailne nezaoberajú.

Realita je častokrát odlišná, pretože súčasné dôchodky  nepokryjú všetky finančné  potreby dôchodcov a navyše aj dôchodkový vek sa neustále predlžuje.

Do druhej skupiny patria ľudia tesne pred dôchodkom. V otázke pripravenosti na dôchodok je táto skupina viac proaktívna. Uvedomujú si realitu výrazného zníženia príjmu pri takmer rovnakých životných nákladoch, a tým aj zníženie komfortu, na ktorý boli zvyknutí.

Možností, ako si splniť sny, užívať si voľný čas a žiť pre svoju rodinu aj v dôchodkovom veku je viac.

Prostredníctvom pravidelného sporenia, investovania do fondov alebo využitím iných investičných nástrojov je možné pripraviť si potrebnú finančnú hotovosť, ktorá bude dostatočne zabezpečovať váš budúci príjem na dôchodku.

Koľko prostriedkov je potrebné si odkladať a aký nástroj na kumulovanie vášho kapitálu na obdobie dôchodku je pre vás najlepší? Nenechajte všetko na náhodu.

AJ VY CHCETE MAŤ OPTIMÁLNE PRIPRAVENÝ DÔCHODOK?

KONTAKTUJTE NÁS, VIEME AKO NA TO

Tiež Vás môže zaujímať

FINANCOVANIE BÝVANIA

FINANČNÉ PLÁNOVANIE

Share This