PROGRAM PRAVIDELNÉHO INVESTOVANIA
„Štartovací balíček pre deti“
PONÚKAME RIEŠENIA, produkt si vyberáte Vy
Prečo si založiť program „Štartovací balíček pre deti“?

Na základe programu pravidelného investovania môžete
pripraviť pre Vaše deti počiatočný kapitál potrebný
na financovanie ich štúdia, výpomoc pri riešení bývania
v dospelosti, alebo len ako finančnú rezervu do budúcnosti.

Ak by mesačné výdavky na základné
potreby Vášho dieťaťa počas vysokoškolského
štúdia predstavovali približne 300 €,
za päť rokov by Vás toto štúdium stálo
18 000 €.

Pripravte si už dnes rezervu tak, aby ste nemuseli obmedzovať svoj životný štandard.
Odporúčaný investičný horizont: 18 – 20 rokov

Na výber 3 základné investičné stratégie:

konzervatívna         vyvážená         dynamická

Možnosť nastavenia stabilizačnej fázy na ochranu zhodnotených financií v posledných rokoch pravidelného investovania
ZÁKLADNÉ BALÍKY

ŠTART 35

Pravidelná platba:                  35 €

Časový interval:              mesačne

Investičný horizont:      20 rokov

Stratégia:                      dynamická

Predpokladané priemerné zhodnotenie
6 % p.a.

Suma vlastných vkladov:         8 400 €

Ilustratívna hodnota investície

16 171 €

ŠTART 55

Pravidelná platba:                  55 €

Časový interval:              mesačne

Investičný horizont:      20 rokov

Stratégia:                      dynamická

Predpokladané priemerné zhodnotenie
6 % p.a.

Suma vlastných vkladov:      13 200 €

Ilustratívna hodnota investície

25 412 €

ŠTART 85

Pravidelná platba:                  85 €

Časový interval:              mesačne

Investičný horizont:      20 rokov

Stratégia:                      dynamická

Predpokladané priemerné zhodnotenie
6 % p.a.

Suma vlastných vkladov:      20 400 €

Ilustratívna hodnota investície

39 273 €

Uvedené balíky slúžia ako ilustratívny príklad, aké jednoduché je pripraviť postupne kapitál potrebný na štúdium alebo rozbeh svojich detí v budúcnosti.

JEDNOTLIVÉ RIEŠENIA VÁM PRIPRAVÍME PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK

Neváhajte sa nám ozvať na bezplatnú konzultáciu
Prečo investovať práve s nami?
  • pripravíme Vám portfólio presne na mieru
  • optimálne Vám nastavíme rozloženie Vašej investície
  • ponúkame Vám bezplatný proaktívny servis
  • bezplatné konzultácie a poradenstvo pri tvorbe finančného plánu
  • pomoc pri výbere vhodných investičných stratégií na realizáciu Vašich cieľov
PONÚKAME RIEŠENIA, produkt si vyberáte VY
AJ VY CHCETE MAŤ OPTIMÁLNE NASTAVENÉ ÚSPORY PRE SVOJE DETI A ICH VZDELANIE?
KONTAKTUJTE NÁS, VIEME AKO NA TO

UPOZORNENIE: S investíciou je spojené riziko. Uvedené zhodnotenie je iba orientačné a nie je garantované. Hodnota investície môže rovnako rásť ako aj klesať. Investícia do podielových fondov v sebe obsahuje riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosu z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Na hodnotu investície môžu vplývať aj zmeny devízových kurzov a zmeny úrokových sadzieb. Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Predčasné ukončenie programu pravidelného investovania môže mať negatívny vplyv na očakávaný výnos portfólia. Tento dokument má výlučne informatívny charakter a jeho účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie. Klienti spoločnosti sa môžu oboznámiť s prospektami a štatútmi podielových fondov v sídle spoločnosti ako aj u zmluvných partnerov spoločnosti.
Tiež Vás môže zaujímať
FINANČNÉ PLÁNOVANIE
FINANCOVANIE BÝVANIA
Share This